SZTUĆCE NA STOLE

  • Na stole należy położyć wszystkie sztućce, które będą używane podczas przyjęcia.
  • Układa się je zawsze w kolejności podawania potraw, od zewnątrz do wewnątrz.
  • Podczas spożywania potraw używamy jednocześnie sztućców, które są ułożone równolegle,
    po czym uprząta się je.
  • Sztućce układamy zawsze z zachowaniem zasady praworęczności – dla leworęcznego nie będzie problemem sięgnąć po łyżkę położoną z prawej strony, a na stole dzięki temu panuje ogólne wrażenie harmonii.
  • Nakrycie do deseru leży w poprzek nad talerzykiem, przy czym rękojeść widelca zwrócona jest w prawo, łyżeczki zaś w lewo.
  • Jeżeli deseru nie da się zjeść bez użycia noża (owoce), zamiast łyżeczki kładziemy nóż, którego uchwyt zwrócony jest w prawo.