Ceremonia ślubna konkordatowa

Różnica między ślubem cywilnym a wyznaniowym wydaje się oczywista. jak jednak przedstawia się sprawa związana ze ślubem konkordatowym? Czym jest ślub konkordatowy i dlaczego to właśnie na taką opcję decydują się osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński? Oto kilka najważniejszych informacji. 

Różnice między ślubem konkordatowym, a kościelnym i cywilnym 

Ślub cywilny zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego efektem jest małżeństwo zgodne z prawem państwowym. Ślub wyznaniowy, czyli kościelny, to małżeństwo zawierane przed obliczem Boga i pod tym względem poprawne – na nie decydują się przede wszystkim osoby wierzące, czasem jednak może się ono okazać niewystarczające, szczególnie jeśli chodzi o kwestie prawne, np. dziedziczenie – wtedy zdecydowanie warto mieć także ślub cywilny. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam trzecia opcja, czyli ślub konkordatowym. Czym są śluby konkordatowe? – Jest to połączenie prawa państwowego oraz bożego i odbywa się to podczas jednej ceremonii, najczęściej w kościele. 

Kto może wziąć ślub konkordatowy? 

Oczywiste jest, że decydują się na niego osoby, które są wierzące. Wtedy równocześnie załatwiają małżeństwo, które jest ważne w obliczu prawa państwowego oraz Boga. Możliwe jest także zawarcie konkordatowego ślubu, gdy jedna z osób jest niewierząca, nieochrzczona lub innego wyznania. Taki ślub nie ma uzasadnienia w przypadku obojga osób niewierzących. 

Prawo państwowe i kościelne dokładnie określa, kto może zawrzeć związek małżeński – może to być każda wolna i pełnoletnia osoba. Między kobietą i mężczyzną nie może również zachodzić pokrewieństwo w linii prostej. 

Zdarza się, że sąd może podjąć inną decyzję i na przykład dopuścić do ślubu kobietę, która ukończyła 16 rok życia. Zdarzają się także pewne odstępstwa w przypadku bliskiego pokrewieństwa, o tym jednak decyduje sąd. Ponownie ślub konkordatowy może zawrzeć także osoba, która już ma za sobą taki ślub, ale został on unieważniony, np. przez Sąd Metropolitalny. 

Jak wyglądają sprawy formalne?

Jeśli chodzi o załatwianie formalności to nie są one ani skomplikowane, ani nie zajmują dużo czasu. Przede wszystkim niezbędne dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej, w której planuje się wziąć ślub. Najpóźniej można zgłosić się do księdza 3 miesiące przed ślubem – wtedy wszystko uda się załatwić sprawnie i szybko, ale jeśli zależy nam na konkretnym terminie, to zdecydowanie warto zrobić do wcześniej, np. pół roku lub nawet rok przed. 

Księdzu musimy dostarczyć kilka ważnych zaświadczeń i dokumentów. Jest to przede wszystkim zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego informujące, że nie istnieją przeciwwskazania do zawarcia małżeństwa między tymi dwoma konkretnymi osobami, a także aktualne dowody osobiste, zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu (należy pobrać je z tej parafii, w której się odbywały) oraz o odbytych naukach przedmałżeńskich. Podczas ceremonii ślubnej młodzi podpisują akt zawarcia małżeństwa zgodnego z prawem państwowym oraz kościelnym, który do Urzędu Stanu Cywilnego dostarcza ksiądz.